Pogoji uporabe

Z dostopom in uporabo te spletne strani ste prebrali, razumeli in se strinjali z naslednjimi pogoji, ki so namenjeni zaščiti pravnih interesov vseh. Izraza »prosilec« in »vi« se tukaj nanašata na indijskega prosilca za e-vizum, ki želi izpolniti svojo vlogo za e-vizum za Indijo prek tega spletnega mesta, ter izraze »mi«, »nas«, »naš« in »ta spletno mesto« se nanašajo na indian-visa-online.com. Strinjati se morate z vsemi tukaj določenimi pogoji in določili, če želite sami izkoristiti uporabo našega spletnega mesta in storitev, ki so na njem ponujeni.

Osebni podatki

Naslednji podatki, ki jih uporabnik priskrbi med uporabo tega spletnega mesta, so shranjeni v varovani bazi podatkov spletnega mesta kot osebni podatki:

Imena, datum in kraj rojstva, podatki o potnem listu, podatki o izdaji in poteku, vrsta dokazil ali dokumentov, telefon in elektronski naslov, poštni in stalni naslov, piškotki, tehnični podatki o računalniku, evidenca plačil itd.
Noben od teh osebnih podatkov se ne deli ali izpostavlja tretjim osebam, razen:

 • Ko se uporabnik izrecno strinja, da to storimo.
 • Pri tem je potrebno za upravljanje in vzdrževanje spletne strani.
 • Kadar zakon ali pravno zavezujoč nalog zahteva posredovanje navedenih informacij.
 • Ko je obveščen, ne da bi bili osebni podatki podvrženi diskriminaciji.
 • Ko mora podjetje uporabiti podatke za obdelavo vloge.

V primeru, da je kateri koli od informacij napačen, družba ne bo odgovorna.

Za več informacij o naših predpisih o zaupnosti glejte naš pravilnik o zasebnosti.

Uporaba spletnega mesta

To spletno mesto je v zasebni lasti, vsi njegovi podatki in vsebina pa so avtorsko zaščiteni in last zasebnega subjekta. Na noben način nismo povezani z vlado Indije. To spletno mesto in vse storitve, ki so na njem ponujene, so namenjene in omejene le na osebno uporabo. Z dostopom in uporabo te spletne strani se uporabnik strinja, da ne bo spreminjal, kopiral, ponovno uporabljal ali prenašal nobene komponente te spletne strani za komercialno uporabo. Vsi podatki in vsebina na tej spletni strani je avtorsko zaščiteno.

tnc

tnc

prepoved

Uporabniki tega spletnega mesta morajo uporabljati spletno mesto, ki ga zavezujejo naslednji predpisi:

 • Uporabnik na to spletno stran, druge člane ali tretje osebe ne sme posredovati nobenih žaljivih ali žaljivih komentarjev.
 • Objavljanje, skupna raba ali kopiranje česar koli, kar bi utegnilo uporabniku biti žaljivo in moralo, je prepovedano.
 • Uporabnik ne sme opravljati nobene dejavnosti, ki bi lahko kršila pridržane pravice ali intelektualno lastnino tega spletnega mesta.
 • Uporabnik ne sme sodelovati v kazenskih ali drugih nezakonitih dejavnostih.

Če zanemarite zgornje predpise ali povzročite kakršno koli škodo tretji osebi, medtem ko uporablja naše storitve, bo uporabnik odgovoren za iste, on pa bi moral kriti vse zapadle stroške. V takšnem primeru ne bomo odgovarjali za uporabnikova dejanja. Če uporabnik kakorkoli krši naše pogoje in pogoje, imamo pravico do kršitve kršitve.

Preklic ali zavrnitev vloge e-Visa India

Vlagatelj se med registracijo za indijsko e-Visa ne sme ukvarjati z naslednjimi dejavnostmi:

 • Vnesite lažne osebne podatke.
 • Prikrijte ali izpustite vse podatke, ki se zahtevajo med registracijo za Indijo e-Visa.
 • Med prijavo za indijsko e-Visa prezrite, izpustite ali spremenite vsa obvezna polja.

Vključitev v katero koli od zgoraj navedenih dejavnosti lahko privede do preklica nerešenih vlog za izdajo vizuma, neodobravanja njihove registracije in odstranitve uporabnikovega računa in osebnih podatkov s spletnega mesta. V primeru, da je indijska e-Visa uporabnika že odobrena, si pridržujemo pravico, da podatke o prosilcu izbrišemo s tega spletnega mesta.

O naših storitvah

Smo ponudnik storitev spletnih aplikacij s sedežem v Aziji in Oceaniji. Tujim državljanom, ki želijo obiskati Indijo, olajšamo postopek prijave za indijski e-vizum. Pomagamo vam lahko pri pridobitvi vaše elektronske potovalne avtorizacije ali e-vizuma od indijske vlade, ki vam jo bomo nato posredovali. Naši agenti vam lahko pri tem pomagajo tako, da vam pomagajo izpolniti prijavo, pravilno pregledajo vaše odgovore, prevedejo vse informacije, ki zahtevajo prevod, preverijo točnost, popolnost, črkovalne in slovnične napake. Za obdelavo vaše zahteve za indijski e-vizum vas lahko kontaktiramo po telefonu ali e-pošti, če od vas potrebujemo dodatne informacije.

Ko izpolnite obrazec za prijavo na naši spletni strani, lahko pregledate podatke, ki ste jih posredovali, in jih po potrebi spremenite. Po tem boste morali plačati naše storitve. Ko bo to opravljeno, bo strokovnjak pregledal vašo prošnjo za vizum in nato bo vaša vloga predložena v odobritev vladi Indije. V večini primerov bo vaša prijava obdelana in odobrena v manj kot 24 urah. V primeru, da so kakršni koli podatki napačni ali manjkajo, lahko prijava zamuja.

Začasna prekinitev storitve

Pridržujemo si pravico, da spletno stran začasno začasno ustavimo iz naslednjih razlogov:

 • Vzdrževanje sistema.
 • Razlogi, kot so naravne nesreče, protesti, posodobitve programske opreme itd., Ki ovirajo delovanje spletnega mesta in so izven našega nadzora.
 • Nepredvideni izpad električne energije ali požar
 • Spremembe v sistemu upravljanja, tehnične težave, posodobitve ali drugi takšni razlogi, zaradi katerih je potrebno zaustavitev storitve.

Če se pojavi katera koli od teh situacij, bo spletno mesto začasno začasno onemogočeno, ko bo predhodno obvestilo uporabnike spletnega mesta, ki ne bodo odgovarjali za morebitno škodo, povzročeno zaradi začasne prekinitve.

Izvzetje iz odgovornosti

Naše storitve ne presegajo preverjanja in pregleda podrobnosti na prijavnem obrazcu prosilca za indijski e-vizum in predložitve istega. Zato spletno mesto ali njegovi zastopniki pod nobenim pogojem niso odgovorni za končni rezultat prijave, kot je preklic ali zavrnitev zaradi nepravilnih, zavajajočih ali manjkajočih informacij. Odobritev ali zavrnitev vloge je v celoti v rokah indijske vlade.

Ostalo

Pridržujemo si pravico, da kadar koli začnemo veljati kakršne koli spremembe vsebine Pogojev in vsebine tega spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta razumete in se popolnoma strinjate, da se boste držali predpisov in omejitev, ki jih določa to spletno mesto, in da ste odgovorni za preverjanje morebitnih sprememb pogojev ali vsebine.

Veljavni zakon in pristojnost

Tu navedeni pogoji in pogoji sodijo v pristojnost indijskega prava. V primeru kakršnih koli sodnih postopkov bodo za vse stranke pristojne iste.

Ne nasveti za priseljevanje

Pomagamo pri oddaji vloge za India Visa. To ne vključuje nasvetov, povezanih s priseljevanjem za katero koli državo.